En del af Odsherred Kommune
Specialtandpleje
specialtandpleje

Du kan bruge specialtandplejen, hvis du er sindslidende eller er psykisk udviklingshæmmet.

Du skal have en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Og du skal være ude af stand til at bruge de praktiserende tandlæger, den kommunale børne- og ungdomstandpleje eller omsorgstandplejen.

Du skal bo i Odsherred Kommune.

Egenbetaling

Egenbetaling i 2022 er maks. 2.075 kr. Egenbetalingen reguleres 1. januar hvert år.

Du skal betale efter tandbehandlingen. Vi opkræver betaling hvert kvartal, hvis du har været til tandlæge. Når du har nået den maksimale egenbetaling, får du ikke flere regninger dette år. Se eksemplet:

Tandbehandling 20.2.2022 på 600 kr., opkræves efter den 1.4.2022
Tandbehandling 25.5.2022 på 1.200 kr.

Du har nu betalt 1.800 kr. i 2022.

Næste behandling koster 500 kr. Nu er du blevet behandlet for 2.300 kr. Men da du allerede har betalt 1.800 kr. og kun skal betale 2.075 kr. i alt, vil den næste regning lyde på 275 kr.

Hvis du efterfølgende bliver behandlet, vil du ikke blive opkrævet egenbetaling, før ved årsskiftet, hvor egenbetalingen starter forfra.

Søg om specialtandpleje

Kontakt: Voksentandplejen i Omsorg og Sundhed, voksentandplejen@odsherred.dk eller 59 66 66 66.

Hvis visitatoren vurderer, at du er indenfor målgruppen til at komme med i ordningen, sender vi et ansøgningsskema til dig.