En del af Odsherred Kommune
Projekt Aktive Fællesskaber
Målgruppen er borgere med type 2-diabetes, hjertekarsygdom og/eller svær overvægt

Odsherred Kommune er indgået i et partnerskabsprojekt, der hedder Aktive Fællesskaber. Formålet er at styrke brobygningen mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i lokalsamfundet.

De andre partnere er TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, Steno Diabetes Center Sjælland og Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium.